Drvoprerađivačka radnja "KULAČA"

O nama

Drvoprerađivačka radnja "KULAČA" je osnovana
2004 godine. Specijalizovana je za serijsku
proizvodnju molerskih merdevina od kvalitetnog
priprodno sušenog čamovod drveta ČPČ klase.

Proizvodi se 9 modela tj. 9 visina merdevina koje
su atestirane i usklađene sa standardom
SRPS EN 131-1 131-2 131-3 sa dozovoljenom
nosivošću do 150kg.

Merdevine poseduju:

- pisano uputstvo za upotrebu i bezbedan rad

- slikovno uputstvo za upotrebu i bezbedan rad
  (pikotgrami)

- uputstvo za održavanje i skladištenje

- deklaracija proizvoda


Naziv: SZR „KULAČA“

Matični broj: 56468846

Šifra delatnosti: 6011163

PIB: 103368271

Žiro računi: 340-11404470-69 Erste banka

 

kulaca.co.rs  2018.